Форма 1-підприємство инструкция


Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією! Ми неодмінно відповімо. Для акціонерного товариства це сума номінальної вартості всіх розміщених акцій. Графа 2 містить дані щодо вартості основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у звітному році відповідно до методології, наведеної у П(С)БО 7 «Основні засоби» та/або індексації, проведеної відповідно до пункту 146.21 статті 146 Податкового кодексу України. Версия 7.7 состоит из программной оболочки, или движка, который работает с одной или несколькими базами данных, определяемыми конфигурацией. К программной оболочке подключаются компоненты (в терминологии 1С — «компонента»), реализующие различные механизмы учёта и администрирования.


Конфигурации 7.x могут использовать базовые объекты и объекты других «Стандартных компонент». Для использования объекта какой-либо компоненты необходимо наличие соответствующей компоненты в Технологической платформе. Тут для вилучення помилкової інформації уже передбачено окремий рядок. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Внешняя компонента представляет собой динамически подключаемую библиотеку, которая реализует определенную функциональность.

Витрати на придбання активів за договором фінансового лізингу містяться у формі лізингоодержувача та є складовою обсягів капітальних інвестицій, при цьому до них входить повна ринкова вартість активу, що зазначена в договорі, без урахування частини внесків, що відповідає платежам за відсотками. Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи – за своєю податковою адресою, тобто місцем проживання, за яким фізособу взято на облік як платника податків. Серверная «компонента» 1С 8.1 может работать в операционной системе Linux и использовать PostgreSQL. По сравнению с 7.7, существенно изменился язык программирования для этой платформы. Он не совместим с 6.0 и 7.x. В нём доступно сравнительно большое число разнообразных фиксированных объектов. Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Для заповнення також використовують інформацію з повідомлень про виявлені помилки, які надсилають контролюючі органи до податкового агента.

Похожие записи: